O nás

Naše firma vznikla v únoru roku 1995. V začátcích jsme prováděli pouze rekonstrukce. Rok 1998 byl však pro nás významným mezníkem. Začali jsme vyrábět nové krovy, prozatím pouze na stavbách. Dále jsme zásadně změnili technologii výroby, a to zakoupením a využitím Cad systému Sema Holzbauprogramme. Rovněž jsme v tomto roce vybudovali novou kancelář, v kreré sídlíme nyní.


V roce 2000 jsme přenesli výrobu ze staveb do pronajatých hal a zakoupili první vysokozdvižný vozík. Rok 2007 byl rokem dokončení stavby vlastní výrobní haly, do které jsme pořídili i nový vysokozdvižný vozík. V roce 2008 proběhla opět velmi zásadní změna, a to nákup CNC linky Hundegger K2i a s ní spojená další inovace technologie výroby.


Hlásíme se nejen k normám daných zákonem, ale podřizujeme svoji činnost i normám etickým, které nyní v našem oboru postrádáme.


Firma prosazuje dodržování hlavních zásad vyplývajících z respektování stanov Cechu:

 • kvalitní provedení práce
 • serióznost k zákazníkovi
 • jistota záruky
 • spokojený zákazník

Za dobu naší existence jsme vyrobili více než 230 krovů a položili cca 60 tísíc m2 střech.


Rovněž se nám podařilo získat některá ocenění naší práce:

 • 2003 - 1. místo Olympiáda Bramac, Střecha a detail
 • 2004 - 1. místo Mezinárodní olympiáda Bramac
 • 2004 - 2. místo Olympiáda Bramac, Střecha a detail
 • 2005 - Vítězná práce v oboru tesař
 • 2005 - 1. místo Olympiáda Bramac, Střecha a detail
 • 2005 - 2. místo Mezinárodní olympiáda Bramac
 • 2006 - 1. místo Mezinárodní olympiáda Bramac
 • 2006 - 1. místo Olympiáda Bramac, Střecha a detail
 • 2007 - 3. místo Řemeslník roku
 • 2008 - 1. místo Nejhezčí střecha za období 1994 - 2008

Poradenskou a informační službu včetně cenových nabídek a osobních návštěv poskytuje naše firma ZDARMA.