Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou
nikdy poskytnuty třetí straně.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do e-
  mailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách,
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti,
 • cookies.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje bude shromažďovat společnost Komárek s.r.o. se sídlem Svojsíkova 944/12, 
460 01 Liberec 1 (dále jen „Správce“), která je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i dodavatelé některých služeb uvnitř a vně EU, jako například dodavatelé
cloudových, IT nebo webhostingových služeb. Případně další dodavatelé zpracovatelských
softwarů, služeb a aplikací.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na
vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Osobní údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu mohou zahrnovat tzv. remaketing.

Jak mohu požádat o vymazaní nebo opravu mých
osobních údajů?

Můžete kdykoliv požádat o vymazání vašich údajů, my vaše data trvale smažeme nebo
opravíme.

Jak dlouho budeme shromažďovat vaše osobní
údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby
či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 2 let v případě oprávněného zájmu. Osobní údaje
budeme bezpečně ukládat po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných právních
předpisů.