KVH

KVH je zkratka pro "Konstruktionsvollholz," což v němčině znamená "konstrukční dřevo." KVH profily jsou konstrukční dřevěné profily, které jsou speciálně vyrobeny pro stavební účely. Jedná se o sušený, hoblovaný hranol se sraženými hranami, který se nejčastěji vyrábí ve kvalitě NSi (průmyslová kvalita), avšak z estetického hlediska může být využít i jako pohledový. Tyto profily jsou vyráběny z kvalitního smrkového dřeva, a jsou důkladně zpracovány tak, aby splňovaly přesné specifikace pro stavební aplikace. Vlhkost KVH je nejčastěji 15 % - 20 %.

Výhodou KVH je, že jej není potřeba ošetřovat proti dřevokazným houbám a hmyzu, jelikož se jedná o vysušený materiál. Další výhodou je, že se nekroutí a nepraskají.

Několik klíčových vlastností a charakteristik KVH profilů zahrnuje:

KVH profily jsou běžně dodávány v přesně zpracovaných rozměrech, což usnadňuje jejich použití ve stavebních projektech. Standardní rozměry mohou zahrnovat různé tloušťky, šířky a délky. Cinkovaný ozubový spoj umožňuje vyrábět KVH hranoly do délky 13 metrů.

Dřevo používané pro výrobu KVH profilů je pečlivě vybíráno a zpracováváno tak, aby splňovalo určité kvalitativní standardy. To zahrnuje odstranění vad a nedokonalostí, které by mohly ovlivnit pevnost nebo stabilitu konstrukce.

KVH profily jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou stabilitu a odolnost v konstrukčních aplikacích. To zahrnuje schopnost odolávat namáhání a změnám vlhkosti.

KVH profily jsou široce využívány ve stavebnictví pro konstrukce nosných prvků, jako jsou sloupy, trámy, a další konstrukční prvky. Jsou ideální pro použití v dřevostavbách, krovech, pergolách, a dalších konstrukcí.

Lze ihned povrchově upravovat různými nátěrovými látkami (lak, barva).